VOG-beleid

WSV Sint-Annaland wil naast een sportieve en leuke, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. De Algemene Ledenvergadering heeft daarom in 2019 besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle bestuursleden en die medewerkers en vrijwilligers die met jeugd en kinderen tot en met 17 jaar werken. Dit VOG-beleid wordt ook vanuit NOC*NSF gestimuleerd.


Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van  Veiligheid en Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screenings mogelijk. De WSV Sint-Annaland vraagt voor vrijwilligers alléén een VOG aan met betrekking tot het omgaan met personen ('belast met de zorg voor minderjarigen'). Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Voor meer informatie: www.justis.nl/producten/vog/


Aanvragen VOG

Het secretariaat verwerkt elk seizoen de relevante gegevens: volledige namen, geboortedatum en e-mailadres. Namens WSV Sint-Annaland nodigt het secretariaat je uit om de VOG aan te vragen. Je ontvangt dan per mail een 'Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag' van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit verzoek vind je een link naar de formele VOG-aanvraag en de rest wijst zich vanzelf.

De aanvraag gaat met behulp van eHerkenning. Een soort DigiD, maar dan voor bedrijven en verenigingen. Dit neemt jou en ons een hoop werk uit handen. De aanvraag wordt volledig vergoed; je hoeft ook geen kosten voor te schieten. Belangrijk hierbij is dat je een DigiD hebt. Een DigiD kun je aanvragen via: https://digid.nl/aanvragen

Wat moet je doen na ontvangst van de VOG

Je ontvangt jouw VOG per post. Stuur een kopie van jouw VOG per e-mail aan: siraterces.[antispam].@wsv-sint-annaland.nl. Een scan of PDF-bestand van de verklaring is voldoende en daarmee houd je de originele VOG in je eigen bezit.  We bewaren deze gegevens op een veilige plek en worden bsoluut niet aan derden verstrekt!

Geldigheid VOG

De geldigheid van een VOG is drie jaar. WSV Sint-Annaland vraagt vrijwilligers en bestuursleden elke drie jaar om een recente VOG.

Heb je al een VOG?

Het kan zijn dat je al in het bezit bent van een VOG. Als deze niet ouder is dan twee jaar op de screeningspunten 84 en 85, dan volstaat deze en kun je die mailen naar: siraterces.[antispam].@wsv-sint-annaland.nl

Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt?

WSV Sint-Annaland gaat hier strikt mee om: iedere vrijwilliger/medewerker die met jeugd en kinderen tot en met 17 jaar werkt, heeft een VOG nodig. Wil je de VOG niet aanvragen of krijg je hem niet van de Dienst Justis, dan stopt je betrokkenheid bij WSV Sint-Annaland per direct.

Als er geen VOG door de Dienst Justis wordt afgegeven, dan betekent dat namelijk, dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie gaat vervullen. De Dienst Justis geeft alleen dan geen VOG af als er een veroordeling is geweest vanwege een strafbaar feit. Wanneer een VOG niet wordt afgegeven door de Dienst Justis, dan word je alleen zelf daarover geïnformeerd.

Heb je vertrouwelijke vragen hierover of verwacht je moeilijkheden bij de toekenning van jouw VOG, dan kun je terecht bij onze Vertrouwens Contact Persoon (VCP): noosrepsnewuortrev.[antispam].@wsv-sint-annaland.nl

Gedragscode en aannamebeleid

In het kader van ons preventie- en integriteitsbeleid zijn gedrags- en omgangsregels opgesteld, samenhangend met de invoering van de VOG. In deze regels staat wat wel en wat absoluut niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Van belang is dan ook dat de vrijwilliger:
– kennis neemt van de gedrags- en omgangsregels;
– zich conformeert aan deze regels.

Naast de Gedrags- en omgangsregels is er een Aannamebeleid en een instructie ‘Wat te doen als het mis gaat’. Deze documenten vind je in My Captain, het besloten ledendeel van deze website, onder ‘Bestanden’ in de map ‘Preventie- en integriteitsbeleid – VOG’.

Is het een en ander niet duidelijk of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar siraterces.[antispam].@wsv-sint-annaland.nl

 

WSV Sint-Annaland is één van de mooist gelegen en best geoutilleerde getijdenhavens in de Zeeuwse delta, gelegen aan de Krabbenkreek, een zijarm van de Oosterschelde. 

De jachthaven is bij elk tij toegankelijk (diepte ingang 2,70 m bij LLWS).

Postadres:
Postbus 6
4697 ZG Sint-Annaland

E: siraterces.[antispam].@wsv-sint-annaland.nl

Bezoekadres:
Havenweg 12
4697 RL Sint-Annaland

Havenmeester:
T:  +31 166 653 079

VHF kanaal 31

retseemnevah.[antispam].@wsv-sint-annaland.nl

Bezoek ook