Er zijn verschillende soorten lidmaatschap. Zie de mogelijkheden hieronder:

Volwassenen

Jeugd tot 18 jaar op 1 jan

Gezinslid

A-lid

B-lid

A-lid

B-lid

Ligplaatsaspiratie zomer seizoen Ja Nee Ja Nee Nee
Betaalt jaarcontributie Ja Ja Ja, 50% Ja, 25% Ja, 25%
Betaalt entreegeld deel 1 en deel 2 Ja Nee Ja, 50% Nee Nee
Recht op winterligplaats Ja Ja Ja Nee Nee
Heeft stemrecht Ja Ja Nee Nee Nee

Het gewenste soort lidmaatschap is op het inschrijfformulier aan te geven.