mei

12 mei t/m 16 mei Hemelvaart zeezeiltocht ism de Kustzeilers 00:00 iCal
19 mei Woensdagavondwedstrijd 18:00 - 22:00 iCal
26 mei Woensdagavondwedstrijd 18:00 - 22:00 iCal

juni

02 juni Woensdagavondwedstrijd 18:00 iCal
06 juni Jeugdzeilen 00:00 iCal
09 juni Woensdagavondwedstrijd 18:00 - 22:00 iCal
12 juni t/m 13 juni Clubwedstrijdweekend 00:00 iCal
16 juni Woensdagavondwedstrijd 18:00 - 22:00 iCal
23 juni Woensdagavondwedstrijd 18:00 - 22:00 iCal
26 juni Schelderegatta R.Y.C.B. 00:00 iCal
30 juni Woensdagavondwedstrijd 18:00 - 22:00 iCal

juli

04 juli Jeugdzeilen 00:00 iCal

augustus

15 augustus Nattelaarzentocht 14:15 - 17:15 iCal
28 augustus t/m 29 augustus Jeugdweekend 00:00 iCal

september

11 september Algemene Ledenvergadering 15:00 - 17:00 iCal
12 september Jeugdzeilen 00:00 iCal
18 september Najaarswedstrijd 00:00 iCal
19 september Jeugdzeilen 00:00 iCal
25 september 8 uren van de Oosterschelde 00:00 iCal

oktober

02 oktober Leden koken voor Leden 00:00 iCal
03 oktober Jeugdzeilen 00:00 iCal
09 oktober Algemene Ledenvergadering 15:00 - 17:00 iCal
30 oktober Vrijwilligersavond 00:00 iCal