De politie meldt dat ook in 2018 direct bekeurd wordt (dus niet meer eerst een waarschuwing) voor het niet stuurboordswal houden en het niet uitluisteren van marifoonkanaal 68 waar dit wel verplicht is. In de geactualiseerde flyer in de bijlage wordt een en ander nader toegelicht. De boetes zijn niet mals!

Ter verduidelijking:
Stuurboordswal houden is verplicht op het Brabants Vaarwater, Witte Tonnen Vlije en het Kanaal door Zuid-Beveland.
Verder geldt dit ook op de Schelde Rijn Verbinding.
Daarnaast is stuurboordswal houden ook vastgelegd in het Scheepvaartreglement Westerschelde. Ook daar dient men zo ver als mogelijk en veilig uitvoerbaar is de stuurboordzijde van het vaarwater aan te houden.