In 1476 wordt in Sint-Annaland aan het eind van een lange geul een haventje aangelegd. Vanuit die haven ontwikkelt zich een levendige handel met Holland, Vlaanderen en de rest van Zeeland. Met de bedijking van de Suzannapolder in 1670 ontstaat er een echte havenkom. Na de watersnoodramp van 1953 volgt ophoging van de dijk, demping van de oude haven (nu: het Havenplein) en de aanleg van een nieuwe buitendijkse handelshaven: de basis van de huidige jachthaven.

Kijkje naar de laatste vijftig jaar

In 1963, het oprichtingsjaar van Watersportvereniging Sint-Annaland, krijgen de watersporters voor het eerst wat ruimte in de handelshaven en de aanleg van een kleine jachthaven is een feit. Als in 2003 de handelsfunctie van de haven geheel is verdwenen, heeft de vereniging al een paar uitbreidingen achter de rug. In 2004 is de jachthaven gegroeid naar zijn huidige omvang: 320 ligplaatsen en 200 meter passantensteiger.
Sinds 2005 is Watersportvereniging Sint-Annaland eigenaar van de jachthaven. Rond de haven ontwikkelen zich commerciële watersport gerelateerde ondernemingen.

Nu en toekomst

Iedere winter weer worden opnieuw de mouwen flink opgestroopt. Sinds 2005 verrees een nieuw sanitair gebouw en fasegewijze zijn alle steigers gerenoveerd of vernieuwd. Vandaag de dag geniet de jeugd van een goede optuigsteiger en zijn er vier prachtige brede loopbruggen naar de drijvende steigers. Alle steigers in de haven zijn voorzien van harbour-in zuilen voor water en elektra. Er is zo een moderne haven ontstaan met van led verlichting voorziene steigers met lange vingerpieren en veel aansluitpunten voor water en elektra.

Begin 2015 zijn ook de havendam (Rijkswaterstaat) en de kom aan de westzijde van de haven geheel gerenoveerd en is de haven uitgediept. In 2016 is de havenkom voorzien van een nieuwe steigers, heeft het WiFi systeem een upgrade gehad en is op de vernieuwde havendam een berging voor de afvalcontainers gerealiseerd. Voor kinderen is er bovendien een nieuw nautisch speeltuintje aangelegd.