Op grond van het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren 2016-2022 is het gebied ten westen van de Roggenplaat, waar de Oliegeul is gelegen, niet langer aangemerkt als verboden gebied.
De Oliegeul ligt inmiddels zo dicht langs de veiligheidslijn van de Oosterscheldekering, dat de geul om die reden verboden vaargebied is. Het is door de zeer sterke stroming ook beslist niet veilig om hier te varen.

Er is een halve mijl ten oosten van de diepe Oliegeul een alternatieve niet betonde – geheel ongemarkeerde – ondiepere geul, waar het wat minder stroomt en via welke je  – mits er voldoende water staat tijdens opkomend water – van de Hammen naar de Geul van Roggenplaat kunt varen.
Rijkswaterstaat heeft begin april 2020 nieuwe peilingen uitgevoerd van het Oliegeulgebied. Het bestuur van de Regio Deltawateren heeft met deze nieuwe peilingen een nieuwe editie gemaakt van de vaaraanwijzingen voor jachten die in de buurt van de stormvloedkering van Hammen naar Geul van Roggenplaat willen varen, of omgekeerd. Verplicht leesvoer voor als je daar – geheel op eigen risico – gaat varen.
Let op: Vermelde organisaties aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor ongemakken en schades ontstaan tijdens het varen in het gebied ten westen van de Roggenplaat. Je vaart hier dus geheel op eigen risico!

Voor de folder klik hier.