Dick van Sluis
voorzitter

T: +31 6 15 459  320
E: Voorzitter@wsv-sint-annaland.nl

 Pieter Tielemans
secretaris

T: +31 6 80 150 363
E: Secretaris@wsv-sint-annaland.nl


Rob Schut
penningmeester

T: +31 6 54 963 726
E: Penningmeester@wsv-sint-annaland.nl


Marijn Kuijpers
havencommissaris

T: +31 6 54 768 396
E: Havencommissaris@wsv-sint-annaland.nl

Geert-Jan Haveman
evenementencommissaris
T: +31 6 10 918 934
E: Evenementen@wsv-sint-annaland.nl

Marijn Mos
jeugdcommissaris

T: +31 6 54 625 446
E: Jeugdzaken@wsv-sint-annaland.nl

Binnen de watersportvereniging zijn vele commissies, met in totaal ruim 50 personen, op de één of andere wijze bezig met het invullen van deeltaken. Sommige leden maken deel uit van meerdere commissies. Er zijn commissies die maar een enkele keer per jaar in actie komen. Er zijn er ook die het hele jaar actief zijn met clubactiviteit en. Dit alles in bijna alle gevallen pro deo en ……tot groot watersportgenoegen van de overige leden.

De commissies vormen de spil, waar omheen de vereniging draait en de 500 leden van Watersportvereniging Sint Annaland zijn hen veel dank verschuldigd.

Als je ook een steentje wilt bijdragen, dan is er voor je enthousiasme en deskundigheid zeker ruimte. Vele handen maken licht werk!

De evenementen in de haven worden georganiseerd door:

  • Steigersafari commissie
  • Wedstrijdcommissie
  • Viscommissie
  • Jeugdcommissie
  • Clubtochtcommissie
  • Zeezeilcommissie
  • 8 uren van de Oosterschelde commissie