E-mailbericht van 12 mei 2021, 14:48.

Geachte mevrouw, meneer,

Graag berichten wij u over de Grevelingenbrug.
De uitvoering van het volledige maatregelenpakket om de brug veilig in gebruik te nemen is afgerond. De Grevelingenbrug en het sluizencomplex zijn vanaf vandaag 12 mei weer in gebruik.

We betreuren het dat we er niet eerder in zijn geslaagd de brug veilig te kunnen bedienen. De situatie heeft in het afgelopen half jaar voor flinke hinder voor het scheepvaart- en wegverkeer gezorgd. We beseffen dat dit van gebruikers en omwonenden veel begrip en geduld heeft gevraagd en hinder heeft opgeleverd.

Met vriendelijke groet,

Mario de Wever
Omgevingsmanager

Rijkswaterstaat Zee en Delta
Omgevingsteam hoofdvaarwegennet
Poelendaelesingel 18 | 4335 JA  Middelburg

 

Voor overige informatie:
Hoofdoperator Grevelingensluis, tel. 088-797 47 90, VHF-kanaal 20

 

Raadpleeg voor de actuele Berichten aan de Scheepvaart : www.vaarweginformatie.nl