Datum & tijd
15 maart
13:45 - 16:00

Zwembad de Knotwilg,
Wipstraat 2,
Steenbergen
Graag vooraf met  je voor- en achternaam, leeftijd, zwemdiploma’s en eventueel bootnaam
aanmelden via: wsv.sintannaland.jeugdcommissie@gmail.com
Keer terug naar de agenda