1. Hoewel Watersportvereniging Sint-Annaland er naar streeft om de op deze website verstrekte informatie steeds zo juist, actueel en volledig mogelijk te laten zijn, kan zij niet garanderen:
– dat alle op deze website en de subpagina’s opgenomen informatie en data juist en actueel zijn.
– het continu en foutloos functioneren van deze website.

2. Watersportvereniging Sint-Annaland, noch haar bestuur, noch haar redactiecommissie, noch haar ICTcommissie zijn aansprakelijk voor:
– eventuele schades in welke vorm dan ook en hoe ook ontstaan die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op en via de site verstrekte informatie en data;
– en eventuele schades in welke vorm dan ook en hoe ook ontstaan die de bezoekers van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site.

3. Watersportvereniging Sint-Annaland heeft verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als service aan en ter informatie van de bezoekers van haar website opgenomen. Watersportvereniging Sint-Annaland kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende gelinkte websites en verbonden informatiebronnen of andere hierin vermelde gegevens en data juist zijn.
Watersportvereniging Sint-Annaland, noch haar bestuur, noch haar redactiecommissie, noch haar ICTcommissie zijn aansprakelijk voor schades in welke vorm dan ook en hoe ook ontstaan die de bezoekers van deze website en de subpagina’s en/of derden mochten lijden als gevolg van het gebruik van gegevens en data via de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.